Organization

Conference Chairs

 
 • Jiye Liang, China
 • Roman Slowinski, Poland
 • Xin Wang, Canada
 • Program Chairs

   
 • JingTao Yao, Canada
 • Sheela Ramanna, Canada
 • Guoyin Wang, China
 • Zbigniew Suraj, Poland
 • Organization Chairs

   
 • Henry Leung, Canada
 • Yong Yang, China
 • Steering Committee Chairs

   
 • Andrzej Skowron, Poland
 • Guoyin Wang, China
 • Yiyu Yao, Canada
 • Workshop and Special Session Chairs

   
 • Pawan Lingras, Canada
 • Wei-Zhi Wu, China
 • Publicity Chairs

   
 • Joseph Herbert, Canada
 • Huaxiong Li, China
 • C. Raghavendra Rao, India
 • Marcin Wolski, Poland
 • Program Committee